Τ.Α.Π.Α. – ΔΙΑΥΓΕΙΑ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ /ΠΕΡΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ , ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΛΕΣΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ ΚΑΙ ΚΕΛΕΣΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΡΓ. ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΠΟΑ ΜΟΝΙΜΟΥ – ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

CyberChimps